Kobiece szczęście

Nie ma piękniejszej sprawy na świecie
niż jasne światło szczęścia w kobiecie…
widać je w oczach… i w ust kącikach…
blask jego całą postać przenika.

Z radością patrzę, bo jest możliwe,
że takie szczęście jest zaraźliwe…
więc może ono zarazić zdoła
i uszczęśliwić wszystkich dokoła?