O UMOWACH I TRAKTATACH
Życie dowiodło, że traktatów
przestrzegać musi słabsza strona,
bo ta mocniejsza, w razie czego,
pięścią o racjach swych przekona.