WIERSZ O TOBIE
Jeśli ktoś stworzy wiersz o tobie
to nie lekceważ sobie tego,
nie myśl, że to zwyczajna kartka.
Przeciwnie… to jest coś ważnego.

Czas z „listy obecności” skreśla
skazując nas na przemijanie,
a wiersz o tobie – będzie wieczny
i dla pokoleń pozostanie.

Miło jest dostać bombonierkę
lub kwiaty, lecz czas przydatności
dla nich się skończy – no a wiersze
trwać mogą do nieskończoności.

A zatem doceń, gdy o tobie
ktoś wiersz napisze. To niemały
powód do szczęścia, do radości
a także dumy oraz chwały.