Fraszka o promocji medialnej

Tylko naiwni mogą myśleć,
że w mediach piszą coś przypadkiem,
i że reporter z aparatem
niechcący stał się zdarzeń świadkiem?
dziś informacja jest towarem,
kto ma pieniądze ? w prosty sposób
może się stać rozpoznawalnym
dla bardzo wielkiej liczby osób.