O samotności pozytywnie

Choć ktoś odepchnął mnie ze złością
każąc mi pić goryczy czarę,
to umiem żyć już z samotnością
i wiedzie mi się? nawet w miarę?

Mam barwnych myśli szafy całe
mieszkam w muzyki świecie ślicznym
i to jest – moje szczęście małe
w nieszczęściu – dosyć prozaicznym!