O SAMOTNOŚCI
O prawdziwej samotności
można mówić wtedy, gdy
jest chronicznym stanem, oraz
już się… wyczerpały łzy.

Samotność szefa

Każdy szef samotnie walczy,
to fakt dobrze dowiedziony,
bo ma zawsze wrogów z jednej,
a pochlebców z drugiej strony.

Wróg przeszkody stale tworzy
i szkód powoduje wiele,
a pochlebca grą pozorów
chce osiągnąć własne cele.

Każdy człowiek robi błędy,
zatem – sprawa oczywista,
że błąd szefa każda strona
perfekcyjnie wykorzysta.

Władza niesie więc samotność
i to nie jest żart lub blaga,
bo faktycznie w trudnych chwilach
nikt szefowi nie pomaga?
Samotność sł. Marcin Urban, śpiew. Agnieszka Trybała, gitara Marek Cichoń

Zarejestrowane w czasie wieczoru poetycko-muzycznego w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie 10 maja 2008.