Fraszka o konwersacji

Mężczyznom bardzo rzadko
przychodzi do głowy,
że panie miłość mierzą
długością rozmowy?